Velkommen til Dovrefjellcupen 

i feltskyting på nett!

Kontonr. 1822 33 11 810

e-post: hans.sollid@fjellnett.no

 

Adresser

Arrangørtips

Bilder

Felthurtig

Historikk

Innbydelser

Instruks

Kontakter

Resultater

Skytterforum

Stangskyting

Statistikk

Styret

Terminliste

Vandrepokal

Årsmelding

 

Tekstboks: Innstruks for Dovrefjellcupen i feltskyting 2010

 

 

  

 

 

 

 

 Målsetting.

Dovrefjellcupen i feltskyting skal være et tilbud til alle feltskyttere.

Den skal arrangeres av lag rundt Dovrefjellplatået med stevner i alle samlagene rundt Dovrefjellplatået: Nord-Østerdal, Gudbrandsdal, Nordmør og Gauldal.

Dovrefjellcupen skal være et virkemiddel til å øke interessen for feltskyting gjennom:

- bringe feltskyttere fra ulike regioner sammen til stevner

-          oppvise kvalitetsarrangement, heri varierte opplegg, gjerne med ett eller flere hold med ukjent avstand

-          å ha det som regel ved årets stevne å ha gjort minst en forandring i forhold til fjorårets stevne

- arena for nytenking og utprøving av nye ideer innen feltskyting.

- om mulig arr.  Stang eller felthurtigskyting

 

 

PRIVATE Den enkelte arr forplikter seg til å følge denne instruksen:

SEQ Text_Box  \* ARABIC1

 

PRIVATE 1. Markedsføring/organisering.

SEQ Text_Box  \* ARABIC2

Det er utarbeidet egen logo.

Denne logoen skal brukes på alle publikasjoner såsom innbydelser, plakater og resultatlister og tillegges stor betydning for den felles profilering av cupen som samtlige deltakende lag må forplikte seg i forhold til.

Lagene skal annonsere sine DC-stevner i Norsk Skyttertidende. Logoen for DC skal monteres t.v. for headingen på annonsen. Dette skal angis spesielt i annonsebestillingen. Dette er det også gitt beskjed til NTS om.

 

PRIVATE 2. Arr. teknisk:

SEQ Text_Box  \* ARABIC3

A. INNBYDELSEN:

            - ut i god tid pr. post adr./mail til form. I aktuelle lag

            - egen innbydelse til:

                        -- samlagsformannen i eget samlag

                        -- teknisk oppmann i eget samlag der dette finnes

                        -- samtlige aviser/lokalradioen(på plakaten)/nærradio.

            - må inneholde:

                        -- påmeld.tlf.

                        -- påmeld.frist.

                        -- kontakttlf. stevneinfo forhånd/stevnedagen.

                        -- kontakttlf. presse/radio

                        -- arr. tekniske avvik fra tidligere år

            - husk å sende også til lag i alle nabosamlagene.

            - annonse i Norsk Skyttertidende der det fremgår at stevnet teller som stevne nr. x i DC. Be spesielt om at logoen for Dovrefjellcupen brukes til v. for overskrifta.

 

 

B. PRESSESKRIV:

            - send et presseskriv til samtlige aviser/radio/nærradio i god tid før stevnet der det spesielt gjøres greie for hvordan resultatene skaffes på hurtigst mulig måte etter   stevneslutt. Se egen adresseliste.

           

C. FORAN STEVNET:

            - diskuter opplegget nøye, prøv å finne på noe nytt.

            - drille funksjonærene

            - skrive opp det som standplasslederen skal si

 

D. STEVNETEKNISK: -

            - Figurene(kvalitet-oppsetting-reservefig.-bakgrunn)

            - skytestillinger

            - skytetider – hvis utsikter til sterk vind, er en forlengelse av skytetida til for eksempel 1.1/2 min – 2 min på knestående med på å jamne ut ev. variasjoner i skyteforholdene.

            - standplass(utforming-rutiner-ledelse)

-          forberedelsestid på standplass

-          lag skriftlige manus som leses opp likt fra lag til lag, derved blir det ingen diskusjon om hva som ble sagt eller ikke sagt.

            - sikkerhet

            - alternative løsninger:

                        -- ukjente avstand(-er).

            Det er krav om at minst ett hold skal være ukjent

            -- nye tanker - send disse også tilbake til Dovrefjellcupen. Vi gjør spesielt oppmerksom på muligheten til å slå to stevner sammen rent arr.messig slik vi nå finner hos våre tre ”klassikere” Sabotørfelten ( 48 skudd som bilfelt), Rindal med to stevner med 30 skudd som går langs ei og samme feltløype og Glåmos/Røros (Den norske Fjellmaraton i feltskyting) som har 2 stevner med 36 skudd langs ei og samme løype

            - stang eller felthurtigskyting

 

E. PREMIERING:

            - reglementet i Skytterboka

            - gjenstandspremiering/pengepremier

 

F. ETTERARBEID:

            - RYDDE OPP SÅ FORT SOM MULIG

-          EVALUERE/SKRIVE OPP ERFARINGENE

-          GÅ INN OG RETT OPP TEKSTENE PÅ DOKUMENTENE MED EN GANG EVALUERINGA ER FERDIG

 

PRIVATE SPESIALLAGET MOMENTLISTE FOR LAGETS ARR.ANSVARLIGE/FORMANN/KASSERER I FORB. MED ARR. AV SKYTTERSTEVNER OG FORHOLDET TIL MEDIA/SAMLAG:

SEQ Text_Box  \* ARABIC4

A.        FØR STEVNET:

            1. Ta kontakt med/sende presseskriv og innbydelse til

            - alle aviser

            - lokalradioene

            2. Avtale med media vedr. det praktiske med resultatlister etc. Avisene tar etter hvert inn bare lister på tekstformat som de kan sette rett inn i sida i avisen. Vi kan inne påregne at noen sitter og skriver opp igjen resultater i en travel avisredaksjon.

B.        Meget viktig!! Innbydelser sendes til orientering til sekr. I god tid før stevnet slik at vi kan ta inn innbydelsen på hjemmesida.

 

C. STEVNEDAGEN

            1. Lag ferdig presselister så fort som mulig. De enkelte dataprogrammene har egne menyer for presselister. Sett av en person til å ta denne jobben uavhengig av det øvrige arbeidet med oppryddinga etter stevnet.

Disse sendes aktuelle aviser og til sekr. hans.sollid@fjellnett.no og til Monica Hjelle monica@inha.no som er den som fører sammenlagtlistene

           

            Absolutt siste frist er stevne dagen kl. 18.00.

 

            Resultatliste på fax mottas ikke

                       

              

Lag deg en egen mailliste for DC-stevnet ditt på PC’n.

 

C. SNAREST MULIG OG SENEST 30 DAGER ETTER STEVNET

( her er det mange som slurver ):

******************************************************************************

            1. Sende komplette premielister der premieringa pr. skytter framgår

            Samt de såkalte oppgjørslistene dvs en samlet oversikt over premieoppgjøret til hvert enkelt lag til følgende:

            - samtlige deltakende lags formenn pr. mail eller post. Egen regler fra DFS

            - legg ut tilsvarende på deres hjemmeside

            -  i eget samlag:(NB! også oppgjørslister)

            -- samlagsformann som videresender til ev. teknisk oppmann i samlagsstyret, formann i UK, formann i ungd.utvalget

            2. SENDE PENGEPREMIEOPPGJØRET innen samme tidsfrist!!!

            3. DELE UT GJENSTANDSPREMIER/MEDALJER.

            4. Legg litt ekstra arbeid på framsida av resultatlista:

            Husk at framsida skal inneholde deltakerfordeling.

            Jobb med en pen lay-out på framsida. Husk også et framsida på resultatlista fra DC-stevnere skal ha både lagets egen logo og DC-logoen.

NB!!! Viktig. Ikke kjør ut premielistene umiddelbart. De lønner seg å vente noen dager slik at dere kan få korrigere for skyttere som av en eller annen grunn har havnet i feil klasse. Heng opp en plakat på resultattavla der dere minner om at skytteren er pliktig til å sjekke om han eller hun er oppført i rett klasse. Det er mye unødig ekstraarbeid knyttet til dette med å kjøre nye premieoppgjør.

 

PRIVATE 3. Resultatlister/info:

SEQ Text_Box  \* ARABIC5

Som fast sekretær er valgt Hans Sollid. Sekretær ordner med innbydelse for cupen i NST og med å følge opp resultater sammenlagt ovenfor presse og neste arr.

Sekretæren Hans Sollid har adresse 2560 Alvdal og tlf. 62 48 76 62 (priv), 991 65 970(a),

E-mail: hans.sollid@fjellnett.no

Egen hjemmeside: www.dovrefjellcupen.net

 

SEQ Text_Box  \* ARABIC6

 

PRIVATE 4. Sentrale adresser:

SEQ Text_Box  \* ARABIC7

Fylles ut av lagene sjøl.

 

PRIVATE 5. Innbetaling av kr. 20 pr. skytter

SEQ Text_Box  \* ARABIC8

Dette er en obligatorisk kontingent som alle arr. forplikter seg til å innkreve.

Skyttere som ikke vil betale denne ekstra innskudden, skal avvises eller tilbys å skyte stevne utenfor konkurranse mot å betale ordinær arr.avgift.

Kr. 20 pr. skytter (gjelder ikke aspirantklassen og AG-klassen) sendes umiddelbart og senest 30 dager etter stevnet

til Dovrefjellcupen i feltskyting 2009

v/ sekr. Hans Sollid, 2560 Alvdal

bankgiro nr. 1822.33.11810 

Husk å sjekke om det er sendt resultatliste og oppgjørslister.

 

PRIVATE 6. Styre.

SEQ Text_Box  \* ARABIC9

Dovrefjellcupen administreres av at styre.

Formann:      Torbjørn Furuhovde, Folldal                 Tlf.      62 49 30 51 (a/p)

Sekr./kass:  Hans Sollid, Alvdal                                 "          991 65 970

                                                                                                hans.solid@fjellnett.no

Egil Lindsø, Reinskytten                                                  „          992 56 740

                       

Alvdal den 13.01.2010

 

For Dovrefjellcupen

 

 

Hans Sollid - sekr.