Velkommen til Dovrefjellcupen 

i feltskyting på nett!

Kontonr. 1822 33 11 810

e-post: hans.sollid@fjellnett.no

 

Adresser

Arrangørtips

Bilder

Felthurtig

Historikk

Innbydelser

Instruks

Kontakter

Resultater

Skytterforum

Stangskyting

Statistikk

Styret

Terminliste

Vandrepokal

Årsmelding

 

 

Historikk

Dovrefjellcupen i feltskyting

Tilblivelsen

 Den 13. Juli 1994 ble det sendt et brev fra Hjerkinnkommiteen (arr.kommiteen for Hjerkinnstevnet) v/ Torbjørn Furuhovde til Meldal, Midtbygden, Lesja, Reinskytten, Alvdal, Ø.Rendal, Kvikne og Folldal skytterlag som lød:

Feltskyttercup

På grunn av synkende deltakelse i feltskyting mener vi det er nødvendig å prøve nye former for konkurranse slik at det kan bli mer attraktivt og spennende å delta.

Vi har derfor drøftet dette og sender ut følgende forslag til de ovenfor nevnte skytterlag:

Det arrangeres cupskytinger i feltskyting. Det arrangeres åtte stevner og de fem beste teller. De 10 eller 15 beste i hver klasse i hvert stevne får cuppoeng etter en bestemt skala som oppsettes.

Cupen avsluttes på Hjerkinnstevnet. (Arr. heretter 1. Mai)

Det skal være 1/3 premiering i hver klasse.

I tillegg skal det være en kanonfinale i kl. 1-4+V55 hvor de 10 eller 15 beste deltar. Disse kjemper om medaljer.

Innskudd: kr. 10 pr. stevne.

Dette brevet er en invitasjon til de ovenfornevnte lag til å være med på feltcupen.

Vi ønsker svar og eventuelle innspill innen utgangen av juli.

For Hjerkinnkommiteen

Torbjørn Furuhovde                Lars Dundrud                    Erling Skaslien

Folldal skytterlag                   Reinskytten skytterlag            Opdal skytterlag

 

Det er altså disse tre karene som er Dovrefjellcupens stiftere. De var framsynte og så at det var nødvendig å ta noen grep.

 Det framkom bare positive tilbakemeldinger slik at

 Dovrefjellcupen startet opp med et prøveår i 1995

 Innbydelsen ble sendt med åtte stevner der de fem beste teller.

De 20 beste i hver klasse får poeng etter skalaen 26-24-22-20-18-16-14-13-12 osv.

Det var kanonfinale i kl. 14+V55 der alle skytterne ble slått sammen og kjempet om tre medaljer. I tillegg ble det utdelt en klassemedalje etter resultatene i den ordinære cupen. Skytterne måtte delta i minst fem stevner for å kunne delta i kanonfinalen., men premie i cupen sammenlagt kunne oppnås ved færre stevner.

Innbydelse var undertegnet av Hjerkinnkommiteen (se ovenfor).

 

Terminlista for 1995:

1. Kvikne                    19. februar

2. Reinskytten            26. mars

3. Lesja                      26. mars

4. Folldal                    02. april

5. Alvdal                     08. april

6. Ø.Rendal               08. april                           

7. Midtbygden            22. april

8. Hjerkinnstevnet         01. Mai

 

Det ble holdt kanonfinale og kåret det som senere ble kalt Dovrefjellmester. Vinneren ble Nils Sverre Norin, Lonås. Det var på det daværende tidspunkt ikke innført noe vinnertrofe og vandrepokal. Premieringen ellers var iht innbydelsen.

 

Forberedende møte

Den 5. Mai ble det holdt et forberedende møte på Grimsbu Camp der medlemmer av den såkalte Hjerkinnkommiteen deltok, Torbjørn Furuhovde fra Folldal, Lars Dundrud fra Reinskytten og Erling Skaslien fra Opdal. I tillegg møtte Hans Sollid. Her ble det drøftet en del spørsmål vedr. den videre strategien som en forberedelse til møte i Dovrefjellcupen. Innbydelsen til dette møtet ble sendt 22. mai og møtet holdt 6. Juni på Hjerkinn skytefeltadministrasjon.

 

Det første ordinære årsmøte 6. Juni 1995 tok opp disse sakene:

-         evaluering av årets Dovrefjellcup på grunnlag av en spørreundersøkelse foretatt på årets Hjerkinnstevne

-         antall arr.

-         markedsføring

-         kanonfinale

-         økonomi

-         premiering

-         valg av styre

 

Både vinnertrofe og vandrepokal var på plass fra og med 1996. Vandrepokalen ble gitt av Heimevernsskolen Dombås og standardpremiene og vinnertrofeet er krystall fra Magnor med Dovrefjellcupens logo (Snøhetta).

 

Dette styret ble valgt:

Formann:                   Torbjørn Furuhovde, Folldal

Kasserer:                   Erling Skaslien, Opdal

Sekr.:                         Hans Sollid, Alvdal

 

Dette styret har fungert inntil sommeren 2000 da Oddgar Larsslett erstattet Erling Skaslien som kasserer.

 

 Startsiden