Velkommen til Dovrefjellcupen 

i feltskyting på nett!

Kontonr. 1822 33 11 810

e-post: hans.sollid@fjellnett.no

 

Adresser

Arrangørtips

Bilder

Felthurtig

Historikk

Innbydelser

Instruks

Kontakter

Resultater

Skytterforum

Stangskyting

Statistikk

Styret

Terminliste

Vandrepokal

Årsmelding

 

 

Idar Moseng vant DC-6 Glåmosstevnet

Stevnevinneren Idar Moseng t.v. sammen med en av Glåmosstevnets veteraner på arrangørsida Knut Joar Krogh som var standplassleder på omgangen.

Noraskytteren Idar Moseng fikk dreisen på kneskytinga og vant Glåmosstevnet i helga. Han lå nede på figur fire før omgangen der Ingvar Brohaug ledet med 29 treff foran Hans Iver Kojedal fra Hådalen, også han på 29 treff. Men på omgangen viste Idar ingen nåde og la inn fullt hus både på knestående mot B65 på 480 meter og 1/6-fig på 300 meter.  Ingvar Brohaug berget andreplassen før Pekka etter en topp liggende serie (6/5) i vinden.

Glåmosstevnet satte som vanlig skytterne på mang ei utfordring. Ett par av holdene var på ukjent avstand og det satte sitt preg på resultatlista. Å strekke avstanden over maks er det egenlig ikke lov til, men på Glåmos er dette i grunnen noen en bør og skal regne med.

Inge Halvor Ryen vant juniorklassa, men her imponerte også Margrethe Elden fra Ø.Rendal som skjøt sitt fjerde stevne på rad med 30 treff.

Resultater.

Mesterskapet kl. 2-5/V55: 1. Idar Moseng, Nora 40/6, 2. Ingvar Brohaug, Alvdal 39/7, 3. Per Erik Oldertrøen, Tynset 39/4. Mesterskap finfelt. Kl. rekrutt: 1. Maren Galguften, Fåset 38/7, kl. e.rekr.: 1. Ingrid Stubsjøen, Lonås 42/8, kl. jr.: 1. Inge Halvor Ryen, Dalsbygda 42 e.o. , kl. V65: 1. Ola Lunsæter, Lonås 42/8.

30-skudden. Kl. 1. Arne Rosvaold, Glåmos 22/4, 2. Stein Sandnes, Glåmos 14/2, kl. 2: 1. Per Jarle Sæter, Kronmo 20/9, 2. Trond Erlien, Glåmos 19/3, 3. Jan Ole Skott, Brekken/Aursund 18/7, 4. Frode Bekkos, Hådalen 18/5, 5. Per Chr. Nilsgård, Glåmos 18/4, 6. Viggo Erlien, Glåmos 18/4, 7. Eiliv Losgård, Fåset 18/3, 8. Petter Kvernbekkeng, Dalsbygda 16/7, 9. Arve M Røsten, Alvdal 13/4, kl. 3: 1. Hans Iver Kojedal, Hådalen 29/11, 2. Odd Arne Pedersen, Fåset 22/8, 3. Geir Rønning, Vingelen 21/7, 4. Hans Morten Haugen, Hådalen 20/11, 5. Roald Trøeng, Vingelen 20/10, 6. Ola Gorset, Opdal 18/7, kl. 4: 1. Nils Sverre Norin, Lonås 27/8, 2. Frode Finstad, Hådalen 26/11, 3. Knut Haug, Tolgen 24/8, 4. Egil Magnar Stubsjøen, Lonås 24/6, 5. Oddvar Dalen, Fåset 23/8, 6. Olav Elden, Ø.Rendal 22/10, 7. Harald Gundersen, Tynset 22/1, 8. Geir Håkon Nystuen, Tynset 21/7, 9. Anne Beate Engebretsen, Ø.Rendal 21/7, 10. Kjersti Norin, Lonås 21/6, 11. Bjørn Tore Nystuen, Tynset 20/9, 12. Nils Erik Skårsmoen, Lonås 18/4, kl. 5: 1. Ingvar Brohaug, Aløvdal 29/14, 2. Per Erik Oldertrøen, Tynset 28/16, 3. Idar Moseng, Nora 28/13, 4. Jan Nilsen, Tynset 25/5, 5. Tore Lunsæter, Lonås 24/10, 6. Asbjørn Lunsæter, Lonås 23/7, 7. Thomas Baar, Hådalen 22/5, 8. Arne Magne Stenvold, Brekken/Aursund 21/4, 9. Egil Wikan, Nora 20/4, kl. V55: 1. Arnold Olsen, Osen 28/11, 2. Martin Ottershagen, V.Trysil 25/6, 3. Hans Sollid, Alvdal 24/11, 4. Eiliv Kokkvold. Brekken/Aursund 24/8, 5. Sverre Skogås, Hessdalen 23/14, 6. Karstein Kjernåsen, Østby 23712, 7. Per Kr. Bangen, Tynset 21/5, 8. Pål Finstad, Ø.Rendal 17/3, 9. Knut Joar Krogh, Glåmos 16/6, kl. V65: 1. Ola Lunsæter, Lonås 30/20, 2. Engebret Østerås, Vingelen 30/16, 3. Per K Rønning, Tset 29/21, 4. Torbjørn Dragmyrhaug, Hessdalen 24/15, kl. V73: 1. Olav Brynhildsvoll, Brekken/Aursund 27/12, kl. jr.: 1. Inge Halvor Ryen, Dalsbygda 30/26, 2. Margrethe Elden, Ø.Rendal 30/25, 3. Roger Nilsen, Tynset 30/11, 4. Espen Hodal Sønmør, Tynset 30/20, 5. Marie Stubsjøen, Lonås 29/22, 6. Heine Martin Brekken, Fåset 28/16, 7. Henrik Mølmann, Glåmos 20/10, kl. e.rekr.: 1. Ingrid Stubsjøen, Lonås 30/28, 2. Svanhild Østhaug, Lonås 29/27, 3. Jo Fredrik Brekken, Fåset 29/25, 4. Karine Træthaug, Alvdal 28/15, 5. Svend Hov, Budal 28/13, 6. Esten Losgård, Fåset 27/17, kl. rekr.: 1. Marianne Erlien, Glåmos 28/17, 2. Rune Tørresvold, Glåmos 27/9, 3. Maren Galguften, Fåset 26/12, 4. Maren Losgård, Fåset 25/12, 5. Kristian Haugen, Hådalen 18/4, 6. Ole Jørgen Krogh, Hådalen 12/2, 7. Camilla Aasbak, Glåmos 10/1, jeger: 1. Odd Arvid Nordset, Vingelen 27/16, 2. Nils Morten Krogh, Hådalen 17/7.

Lagskyting grovfelt. 1. Lonås 74/21 v/ Nils Sverre Norin 27/12, Egil Magnar Stubsjøen 24/6, Asbjørn Lunsæter 23/7, 2. Tynset 73/30, 3, Fåset 69/26, lagskyting finfelt: 1. Fåset 84/58 v/ Esten Losgård 27/17, Heine Martin Brekken 28/16, Jo Fredrik Brekken 29/25, 2. Glåmos 75/36. I alt 75 skyttere

 

Hardt å være hane i denne kurven. Inge Halvor Ryen fra Dalsbygda (foran) vant men her står det et kobbel av damer bak som virkelig er gode. Fra v. Marie Stubsjøen, Margrethe Elden og Ingrid Stubsjøen. Ingrid vant kl. e. rekr.

 

Startsiden

Resultatsiden