Velkommen til Dovrefjellcupen 

i feltskyting på nett!

Kontonr. 1822 33 11 810

e-post: hans.sollid@fjellnett.no

 

Adresser

Arrangørtips

Bilder

Felthurtig

Historikk

Innbydelser

Instruks

Kontakter

Resultater

Skytterforum

Stangskyting

Statistikk

Styret

Terminliste

Vandrepokal

Årsmelding

 

Statistikker for Dovrefjellcupen i feltskyting 1996 - 2008                                
Toppår er markert med gråtone                                
Totalt antall enkeltstarter klassevis                                
År   Topp år Stevner R ER JR 1 2 3 4 5 V55 V65 V73 Sum Pr. stevne  
1996 År med størst 9 76 108 70 10 143 172 193 135 95 38 27 1067 106,7  
1997 deltakerantall 13 42 133 73 8 89 183 231 237 115 38 20 1169 89,9  
1998 er lagt ut 15 59 121 127 23 166 173 231 193 144 83 53 1373 91,5  
1999 med gråtone 15 60 87 147 20 176 177 202 174 137 89 66 1335 89,0  
2000   15 64 88 115 53 196 257 245 221 110 96 43 1488 99,2  
2001   15 69 125 64 20 184 235 238 214 129 78 37 1393 92,9  
2002   15 65 135 82 19 113 240 230 201 132 78 39 1334 88,9  
2003   15 82 110 155 18 144 224 284 220 169 97 54 1557 103,8  
2004   15 88 81 96 20 111 220 277 160 129 101 60 1343 89,5  
2005   14 56 125 88 14 108 203 258 148 112 103 70 1285 85,7  
2006   15 84 108 103 28 83 179 214 191 160 159 100 1409 93,9  
2007   15 58 111 105 19 63 262 201 152 161 136 118 1386 92,4  
2008   15 79 96 86 25 80 217 196 169 132 153 109 1342 89,5  
Sum     882 1428 1311 233 1513 2263 2603 2094 1725 1096 796 16139    
Kommentar for år 2008:                                
Dessverre jamn nedgang i de fleste klassene. Nytt i år var at Vingelsstevnet ble byttet ut med Meldal sitt feltstevne.     
Det er ingen stor forskjell på antall deltakere på disse to stevnene, slik at dette gjør ikke noe merkbart utslag på denne statistikken.
Spredningen av stevner gjør at antall forskjellige skyttere som deltar har økt, og det kan en jo regne som positivt..    
                               
Enkeltstarter pr. stevne klassevis                            
År Topp år Stevner R ER JR 1 2 3 4 5 V55 V65 V73      
1996 År med størst 9 8,4 12,0 7,8 1,1 15,9 19,1 21,4 15,0 10,6 4,2 3,0      
1997 deltakerantall 13 3,2 10,2 5,6 0,6 6,8 14,1 17,8 18,2 8,8 2,9 1,5      
1998 er lagt ut 15 3,9 8,1 8,5 1,5 11,1 11,5 15,4 12,9 9,6 5,5 3,5      
1999 med gråtone 15 4,0 5,8 9,8 1,3 11,7 11,8 13,47 11,6 9,1 5,9 4,4      
2000   15 4,3 5,9 7,7 3,5 13,1 17,1 16,33 14,7 7,3 6,4 2,9      
2001   15 4,6 8,3 4,3 1,3 12,3 15,7 15,87 14,3 8,6 5,2 2,5      
2002   15 4,3 9,0 5,5 1,3 7,5 16,0 15,33 13,4 8,8 5,2 2,6      
2003   15 5,5 7,3 10,3 1,2 9,6 14,9 18,9 14,7 11,3 6,5 3,6      
2004   15 5,9 5,4 6,4 1,3 7,4 14,7 18,5 10,7 8,6 6,7 0,6      
2005   14 4,0 8,9 6,3 1,0 7,7 14,5 18,4 10,6 8,0 7,4 5,0      
2006   15 5,6 7,2 6,9 1,9 5,5 11,9 14,3 12,7 10,7 10,6 6,7      
2007   15 3,9 7,4 7,0 1,3 4,2 17,5 13,4 10,1 10,7 9,1 7,9      
2008   15 5,3 6,4 5,7 1,7 5,3 14,5 13,1 11,3 8,8 10,2 7,3      
                                 
                               
Forskjellige skyttere som har deltatt:                                
År Topp år Stevner R ER JR 1 2 3 4 5 V55 V65 V73 Sum    
1996 År med størst 9                            
1997 deltakerantall 13 18 37 24 3 46 61 76 65 34 18 7 402    
1998 er lagt ut 15 23 39 37 11 44 53 67 59 42 25 14 429    
1999 med gråtone 15 24 29 39 13 60 57 65 58 42 30 16 448    
2000   15 30 32 35 22 73 75 83 69 33 31 17 515    
2001   15 22 45 22 11 69 72 64 71 48 29 17 485    
2002   15 23 38 25 7 41 82 76 67 53 27 13 467    
2003   15 32 33 35 10 51 61 73 70 44 29 18 471    
2004   15 28 41 32 12 55 77 85 60 47 26 21 499    
2005   14 23 46 23 7 43 53 51 46 37 22 21 386    
2006   15 22 36 33 10 38 62 62 59 49 43 34 463    
2007   15 30 41 34 3 24 77 59 47 56 31 31 448    
2008   15 19 36 30 13 28 83 65 54 52 44 35 474    
                                 
                               
                               
                               
                               

Tilbake til åpningssida